ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
5,000 تومان
1 سال
10,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
208,384 تومان
1 سال
208,384 تومان
1 سال
208,384 تومان
1 سال
.net
246,272 تومان
1 سال
246,272 تومان
1 سال
246,272 تومان
1 سال
.org
246,272 تومان
1 سال
246,272 تومان
1 سال
246,272 تومان
1 سال
.co
511,488 تومان
1 سال
511,488 تومان
1 سال
511,488 تومان
1 سال
.me
284,160 تومان
1 سال
284,160 تومان
1 سال
284,160 تومان
1 سال
.in
265,216 تومان
1 سال
265,216 تومان
1 سال
265,216 تومان
1 سال
.biz
265,216 تومان
1 سال
265,216 تومان
1 سال
265,216 تومان
1 سال
.info
265,216 تومان
1 سال
265,216 تومان
1 سال
265,216 تومان
1 سال
.name
227,328 تومان
1 سال
227,328 تومان
1 سال
227,328 تومان
1 سال
.asia
284,160 تومان
1 سال
284,160 تومان
1 سال
284,160 تومان
1 سال
.car
47,549,440 تومان
1 سال
47,549,440 تومان
1 سال
47,549,440 تومان
1 سال
.cc
246,272 تومان
1 سال
246,272 تومان
1 سال
246,272 تومان
1 سال
.co.uk
246,272 تومان
1 سال
246,272 تومان
1 سال
246,272 تومان
1 سال
.com.co
284,160 تومان
1 سال
284,160 تومان
1 سال
284,160 تومان
1 سال
.dev
303,104 تومان
1 سال
303,104 تومان
1 سال
303,104 تومان
1 سال
.eu
246,272 تومان
1 سال
246,272 تومان
1 سال
246,272 تومان
1 سال
.fit
644,096 تومان
1 سال
644,096 تومان
1 سال
644,096 تومان
1 سال
.it
265,216 تومان
1 سال
265,216 تومان
1 سال
265,216 تومان
1 سال
.live
435,712 تومان
1 سال
435,712 تومان
1 سال
435,712 تومان
1 سال
.mobi
303,104 تومان
1 سال
303,104 تومان
1 سال
303,104 تومان
1 سال
.pro
303,104 تومان
1 سال
303,104 تومان
1 سال
303,104 تومان
1 سال
.pw
416,768 تومان
1 سال
416,768 تومان
1 سال
416,768 تومان
1 سال
.tel
265,216 تومان
1 سال
265,216 تومان
1 سال
265,216 تومان
1 سال
.tv
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
.us
227,328 تومان
1 سال
227,328 تومان
1 سال
227,328 تومان
1 سال
.ws
511,488 تومان
1 سال
511,488 تومان
1 سال
511,488 تومان
1 سال
.xyz
246,272 تومان
1 سال
246,272 تومان
1 سال
246,272 تومان
1 سال
.academy
644,096 تومان
1 سال
644,096 تومان
1 سال
644,096 تومان
1 سال
.agency
378,880 تومان
1 سال
378,880 تومان
1 سال
378,880 تومان
1 سال
.gallery
359,936 تومان
1 سال
359,936 تومان
1 سال
359,936 تومان
1 سال
.company
170,496 تومان
1 سال
170,496 تومان
1 سال
170,496 تومان
1 سال
.computer
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
.coffee
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
.money
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
.photo
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
.photography
378,880 تومان
1 سال
378,880 تومان
1 سال
378,880 تومان
1 سال
.restaurant
890,368 تومان
1 سال
890,368 تومان
1 سال
890,368 تومان
1 سال
.io
814,592 تومان
1 سال
814,592 تومان
1 سال
814,592 تومان
1 سال
.host
1,610,240 تومان
1 سال
1,610,240 تومان
1 سال
1,610,240 تومان
1 سال
.business
170,496 تومان
1 سال
170,496 تومان
1 سال
170,496 تومان
1 سال
.blog
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
.app
340,992 تومان
1 سال
340,992 تومان
1 سال
340,992 تومان
1 سال
.cloud
473,600 تومان
1 سال
473,600 تومان
1 سال
473,600 تومان
1 سال
.life
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
.link
208,384 تومان
1 سال
208,384 تومان
1 سال
208,384 تومان
1 سال
.men
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
.news
397,824 تومان
1 سال
397,824 تومان
1 سال
397,824 تومان
1 سال
.online
663,040 تومان
1 سال
663,040 تومان
1 سال
663,040 تومان
1 سال
.store
1,041,920 تومان
1 سال
1,041,920 تومان
1 سال
1,041,920 تومان
1 سال
.shop
606,208 تومان
1 سال
606,208 تومان
1 سال
606,208 تومان
1 سال
.travel
1,894,400 تومان
1 سال
1,894,400 تومان
1 سال
1,894,400 تومان
1 سال
.law
2,121,728 تومان
1 سال
2,121,728 تومان
1 سال
2,121,728 تومان
1 سال
.pub
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
568,320 تومان
1 سال
.tech
909,312 تومان
1 سال
909,312 تومان
1 سال
909,312 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده