هاست اشتراکی ایران سی‌پنل

هاست اشتراکی ۵۰۰ مگابایت ایران سی‌پنل

500 مگابایت فضای هارد
100 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

هاست اشتراکی ۱ گیگابایت ایران سی‌پنل

1 گیگابایت فضای هارد
100 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

هاست اشتراکی ۲ گیگابایت ایران سی‌پنل

2 گیگابایت فضای هارد
100 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

هاست اشتراکی ۳ گیگابایت ایران سی‌پنل

3 گیگابایت فضای هارد
100 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

هاست اشتراکی ۴ گیگابایت ایران سی‌پنل

4 گیگابایت فضای هارد
100 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

هاست اشتراکی ۵ گیگابایت ایران سی‌پنل

5 گیگابایت فضای هارد
100 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD