مرور محصولات و خدمات

هاست ۱۰۰ مگابایت ایران - استارت
100 مگابایت فضای هارد SSD
10 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود
25,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
45,000 تومان دو ساله
60,000 تومان سه ساله
هاست ۲۰۰ مگابایت ایران - استارت
200 مگابایت فضای هارد SSD
20 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود
25,000 تومان شش ماهه
45,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
70,000 تومان دو ساله
120,000 تومان سه ساله
هاست ۵۰۰ مگابایت ایران - استارت
500 مگابایت فضای هارد SSD
50 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود
25,000 تومان سه ماهه
45,000 تومان شش ماهه
80,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
150,000 تومان دو ساله
200,000 تومان سه ساله
هاست ۱ گیگابایت ایران - استارت
1000 مگابایت فضای هارد SSD
80 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود
45,000 تومان سه ماهه
75,000 تومان شش ماهه
150,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
250,000 تومان دو ساله
360,000 تومان سه ساله
هاست ۲ گیگابایت ایران - توسعه
2000 مگابایت فضای هارد SSD
100 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود
25,000 تومان ماهانه
60,000 تومان سه ماهه
90,000 تومان شش ماهه
200,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
350,000 تومان دو ساله
500,000 تومان سه ساله
هاست ۳ گیگابایت ایران - توسعه
3000 مگابایت فضای هارد SSD
120 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود
30,000 تومان ماهانه
80,000 تومان سه ماهه
150,000 تومان شش ماهه
285,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
540,000 تومان دو ساله
750,000 تومان سه ساله
هاست ۴ گیگابایت ایران - توسعه
4000 مگابایت فضای هارد SSD
150 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود
40,000 تومان ماهانه
100,000 تومان سه ماهه
185,000 تومان شش ماهه
365,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
650,000 تومان دو ساله
1,000,000 تومان سه ساله
هاست ۵ گیگابایت ایران - توسعه
5000 مگابایت فضای هارد SSD
180 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود
60,000 تومان ماهانه
145,000 تومان سه ماهه
265,000 تومان شش ماهه
500,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
850,000 تومان دو ساله
1,200,000 تومان سه ساله