هاست سی پنل ایران

هاست ۱۰۰ مگابایت ایران - استارت

100 مگابایت فضای هارد SSD
10 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود

هاست ۲۰۰ مگابایت ایران - استارت

200 مگابایت فضای هارد SSD
20 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود

هاست ۵۰۰ مگابایت ایران - استارت

500 مگابایت فضای هارد SSD
50 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود

هاست ۱ گیگابایت ایران - استارت

1000 مگابایت فضای هارد SSD
80 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود

هاست ۲ گیگابایت ایران - توسعه

2000 مگابایت فضای هارد SSD
100 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود

هاست ۳ گیگابایت ایران - توسعه

3000 مگابایت فضای هارد SSD
120 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود

هاست ۴ گیگابایت ایران - توسعه

4000 مگابایت فضای هارد SSD
150 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود

هاست ۵ گیگابایت ایران - توسعه

5000 مگابایت فضای هارد SSD
180 گیگابایت پهنای باند!
نسخه php 5.4
نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – نامحدود