هاست اختصاصی اَبری

میزبانی اَبری 100 مگابایت | اختصاصی

100 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 1500 مگابایت پردازشگر
 • 10 – NPROC: 50 – IO: unlimited EP
میزبانی اَبری 500 مگابایت | اختصاصی

500 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 1500 مگابایت پردازشگر
 • 20 – NPROC: 500 – IO: unlimited EP
میزبانی اَبری 1 گیگابایت | اختصاصی

1000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 1500 مگابایت پردازشگر
 • 30 – NPROC: 50 – IO: unlimited EP
میزبانی اَبری 2 گیگابایت | اختصاصی

2000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 2500 مگابایت پردازشگر
 • 40 – NPROC: 100 – IO: unlimited EP
میزبانی اَبری 3 گیگابایت | اختصاصی

3000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 2500 مگابایت پردازشگر
 • 50 – NPROC: 100 – IO: unlimited EP
میزبانی اَبری 5 گیگابایت | اختصاصی

5000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 2500 مگابایت پردازشگر
 • 60 – NPROC: 100 – IO: unlimited EP
میزبانی اَبری 8 گیگابایت | اختصاصی

8000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 3000 مگابایت پردازشگر
 • 70 – NPROC: 100 – IO: unlimited EP
میزبانی اَبری 10 گیگابایت | اختصاصی

10,000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 3000 مگابایت پردازشگر
 • 80 – NPROC: 100 – IO: unlimited EP
میزبانی اَبری 15 گیگابایت | اختصاصی

15,000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 3000 مگابایت پردازشگر
 • 90 – NPROC: 100 – IO: unlimited EP