هاست اَبری ایران سی‌پنل

هاست اَبری 500 مگابایت ایران سی‌پنل

500 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 1500 مگابایت پردازشگر
 • 20 – NPROC: 500 – IO: unlimited EP
هاست اَبری 1 گیگابایت ایران سی‌پنل

1000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 1500 مگابایت پردازشگر
 • 30 – NPROC: 50 – IO: unlimited EP
هاست اَبری 2 گیگابایت ایران سی‌پنل

2000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 2500 مگابایت پردازشگر
 • 40 – NPROC: 100 – IO: unlimited EP
هاست اَبری 3 گیگابایت ایران سی‌پنل

3000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 2500 مگابایت پردازشگر
 • 50 – NPROC: 100 – IO: unlimited EP
هاست اَبری 5 گیگابایت ایران سی‌پنل

5000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 2500 مگابایت پردازشگر
 • 60 – NPROC: 100 – IO: unlimited EP
هاست اَبری 8 گیگابایت ایران سی‌پنل

8000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 3000 مگابایت پردازشگر
 • 70 – NPROC: 100 – IO: unlimited EP
هاست اَبری 10 گیگابایت ایران سی‌پنل

10,000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD

 • 50% – رم: 3000 مگابایت پردازشگر
 • 80 – NPROC: 100 – IO: unlimited EP